.

.

اخـــــــــــــــــيــراً  

Posted by: فاتيما in

جـــــاب الصحــراوات زمـــــناً طــــــــــويلاً
و حــــــمل من الهـــــــموم الوزن الثقيــــــــلاً
تجــــــرع من أحــــــزانه طعمــــــاً مـــــــريـراً
و تكـبد من الخســارات النصـــيب الوفـــــيراً
 صمـــــت عن الأذى الصمــــــت الجـــــــميلاً
وإنتظــــــــر الراحـــــــــــة ولو نـــــزراً يســــــــيراً 
فلما لاحــــت غايــــتـه و إقــــــتربت
أخـــــذوهــــا أخـــــــــــذ عــــــــزيز قـــــــديراً 
  فأطــــــــــرق إلى الأرض يغشاه  اليـــأس
و قـــــــــرر لحـــــــــظتـــــــها أن يبــــرك أخـــــــــــــيراً

-------------------------------

This entry was posted on الخميس, ديسمبر 02, 2010 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the .

1 كــــلام بيطــبطـــب عـــلى قــــلبى و روحــــى

بازاریابی موتور جستجو بسیار خوب طرح موتور های جستجو بهینه ساز نیاز دارد . فقط یکی از این استراتژی می تواندتمایز زیادی در محل شما سایت ها و شرکت وب سایت خود را به شما به ارمغان می آورد .

إرسال تعليق